Zakelijke markt

 

 

Security: een goed beveiligingsplan is de basis

Met een goed beveiligingsplan beschermt u uw bedrijf tegen ongewenst incidenten.
Heeft u last van onverklaarbare vermissingen, kleine diefstallen of inbraken?
 
Bent u op de hoogte van de risico`s die u bedrijf loopt?
Weet u welke vormen van crimineel gedrag van invloed zijn op de bedrijfsprocessen en vooral welke maatregelen u dan kunt nemen? Heeft u nog wel een actueel beveiligingsplan?

Van belang is om de diverse risico’s tijdig te signaleren zodat de kans op een incident kan worden verminderd.

Onze professionals helpen u graag meer inzicht te geven en zullen samen met u op zoek gaan naar de beste oplossingen om uw bedrijf of organisatie zo goed mogelijk te beschermen.

Voorkomen van incidenten is onmogelijk, de kans slachtoffer te worden kunnen wij wel zoveel als mogelijk beperken.

Om uw beveiliging zo optimaal mogelijk te houden is een goed beveiligingsplan onmisbaar.

Onze adviezen zullen altijd bestaan uit de Organisatorische-, Bouwkundige- en Elektronische maatregelen. De zogenaamde OBE-mix.

Wat is dat een OBE-mix

 Organisatorische maatregelen:
Zijn vaak snel een eenvoudig uitvoerbaar en vragen over het algemeen weinig investering.
Denk aan het opstellen van actuele securityprocedures. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een screeningsprotocol voor nieuwe medewerkers of een goede administratie van uw sleutels.
In het beveiligingsplan worden de maatregelen benoemd en zal worden verwezen naar de verschillende securityprocedures.


Bouwkundige maatregelen:  Deze maatregelen zijn over het algemeen duurder en kosten meer tijd om uit te voeren maar zijn wel blijvend van aard.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan het aanpassen van de toegang van uw bedrijf door bijvoorbeeld het plaatsen van een tourniquet. In het beveiligingsplan  zal kort worden ingegaan op de mogelijk te nemen maatregelen. Uitwerking hiervan is een separaat proces.


Elektronische maatregelen:  Ook deze maatregelen vragen investeringen en zijn erg afhankelijk van juiste plaatsing en gebruik. Maar het voordeel is dat met gebruik van elektronica er meer mogelijkheden zijn uw pand of organisatie te beveiligen.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld inbraakdetectie, cameratoezicht en elektronische toegangscontrole.
Aan de hand van de risicomatrix zal in het beveiligingsplan benoemd worden welke maatregelen noodzakelijk. Ook zal worden ingegaan op het effect en  de mogelijke impact.